Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će se prijaviti na natječaj za Program LIFE u 2020. godini.

Tko su potencijalni korisnici sredstava Fonda i prijavitelji na LIFE?

  • Trgovačka društva i druge pravne osobe
  • gradovi, općine, županije
  • tijela državne uprave i ostala javna tijela
  • udruge

Koji je model financiranja LIFE projekata?

Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira do 55 % prihvatljivih troškova. Izuzetak su:

  • projekti iz područja Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %,
  • projekti usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama koji se sufinanciraju do najviše 75 %.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Ostatak sredstava mora osigurati prijavitelj.

Rokovi za dostavu zahtjeva Fondu

  • do 1. srpnja 2020. za područje Okoliš i učinkovito korištenje resursa
  • do 3. srpnja 2020. za područje Priroda i bioraznolikost i Okolišno upravljanje i informacije
  • do 15. rujna 2020. za područje Klimatske aktivnosti

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020. možete pronaći na poveznici.

Za dodatna pitanja i pomoć u pripremi zahtjeva, kontaktirajte nas. 

Background photo created by jcomp – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment