U Narodnim novinama br. 57/2020 Vlada RH je objavila tri akta kojima se mijenjaju iznosi naknade za stavljanje na tržište baterija, akumulatora, ulja i guma kao i iznosi naknada skupljačima za gospodarenje otpadim gumama. Iznosi naknada koje proizvođači i uvoznici baterija, akumulatora, ulja i guma plaćaju Fondu se smanjuju što predstavlja jedan mali doprinos smanjenju parafiskalnih nameta prema gospodarstvu. S druge strane, iznosi koje Fond plaća sakupljačima otpadnih guma se povećavaju.  

Izmjena Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Jedinična naknada koju proizviđači i uvoznici moraju platiti Fondu za zaštitu okoliša prilikom stavljanja baterija i akumulatora na tržište umjesto dosadašnjih 8,40 kn/kg sada iznosi 7,90 kn/kg.

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja koju proizvođači i uvoznici plaćaju Fondu za uvezena i/ili proizvedena svježa maziva ulja umjesto dosadašnjih 0,60 kn/l sada iznosi 0,54 kn/l.

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim gumama

Smanjuju se naknade koje proizvođači i uvoznici guma odnosno vozila s gumama plaćaju Fondu.

 PrijeSada
za uvezene i/ili proizvedene gume1.100,00 kn/t1.067,00 kn/t  
za gume koje su  sastavni dio:
uvezenih osobnih automobila7,00 kn/kom6,79 kn
kombi, dostavnih  vozila do 3,5 tona nosivosti i traktora10,00 kn/ kom  9,70 kn
kamiona, autobusa i viljuškara65,00 kn/ kom  63,05 kn  
građevinskih i  radnih strojeva180,00 kn/kom174,60 kn
zrakoplova i drugih  letjelica180,00 kn  174,60 kn

Povećavaju se naknade koje Fond plaća sakupljačima za gospodarenje otpadnim gumama

 PrijeSada
za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma350,00 kn/t350,00 kn/t
za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu0,00 kn/t70,00 kn
za prijevoz po  prijeđenom kilometru od mjesta ovlaštenog sakupljača do mjesta oporabe0,90 kn/ t1,00 kn/t  

Za sva dodatna pitanja vezano za obveze plaćanja naknada za stavljanje na tržište guma, ulja, baterija i akumulatora, obratite nam se.

Business photo created by peoplecreations – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment