Otvoren je natječaj Europske komisije za program LIFE za 2020. godinu.

Program LIFE financira projekte iz dva tematska područja: Okoliš i Klimatske aktivnosti.

Potprogram Okoliš

U okviru potprograma Okoliš sufinanciraju se projekti iz područja:

  • zaštite okoliša i učinkovitog korištenja resursa,
  • prirode i bioraznolikosti,
  • upravljanja i informacijama na području okoliša.

Potprogram Klimatske promjene

U okviru potprograma Klimatske promjene sufinanciraju se projekti iz područja:

  •  ublažavanja klimatskih promjena,
  •  prilagodbe na klimatske promjene,
  • upravljanja i informacijama na području klime.

Rokovi

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze. Prvo se u srpnju dostavlja konceptni sažetak te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači.

Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u listopadu.

Tko i kako se može prijaviti

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, a prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

Imate ideju za projekt iz područja okoliša i želite se prijaviti na LIFE natječaj? Kontaktirajte nas.

Business photo created by drobotdean – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment