U Narodnim novinama 7/20 i 14/20 objavljene su izmjene Uredbe odnosno Pravilnika o ambalažnom otpadu i ambalaži. Država se putem Fonda nastavlja baviti otpadnim biznisom odnosno kupoprodajom otpada, specifikacijama pošiljki otpadne ambalaže, cijenama sakupljanja, troškovima obrade, izdavanjem suglasnosti sakupljačima koji žele izvoziti ambalažni otpad i sl. Mijenjaju se i naknade koje Fond plaća prodavateljima tako da cijene za ručno preuzimanje padaju s 0,10 kn po jedinici ambalaže na 0,05 kn do 2022, a naknada prodavateljima za preuzimanje otpadne ambalaže od pića putem aparata raste s 0,12 kn na 0,18 kn do 2022.

Najvažnije izmjene

  • U definiciju proizvođača osim pravnih osoba i obrtnika uvrštene su i fizičke osobe koje proizvode, prodaju ili uvoze (unose) proizvode u ambalaži.
  • Od 1. siječnja 2021. u sustav povratne naknade vraća se ambalaža od mlijeka i mliječnih proizvoda.
  • Od 1. siječnja 2021. proizvođači će plaćati Fondu naknadu za gospodarenje po jedinici i za svu ambalažu od pića u jednokratnoj PET, Al/Fe i staklenoj ambalaži volumena jednakog 0,20 l, dok se sada plaća samo za ambalažu veću od 0,20 l.
  • Sakupljači sada imaju pravo na naknadu od Fonda i za troškove izvoza otpadne ambalaže, ali za izvoz prethodno trebaju dobiti suglasnost Fonda.
  • Komunalna poduzeća su obvezni predati prikupljenu ambalažu samo sakupljačima koji imaju ugovor s Fondom.

Izmijenjeni obrasci

Obrazac  AO1 – Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže,

Obrazac AO4 – Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži,

Obrazac AO5 –   Izvješće davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada o prikupljneoj otpadnoj ambalaži,

Obrazac AO6Potvrda sakupljača o preuzetim količinama otpadne ambalaže od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,

Obrazac AO10 – Izvješće o vrsti i količine jednokratne ambalaže.

Niste sigurni jeste li dužni plaćati naknadu Fondu i izvještavati o količinama proizvoda i ambalaže stavljene na tržište? Kontaktirajte nas.

Background photo created by freepik – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment