Ishođenje dozvole za mobilni uređaj za obradu otpada je manje komplicirano od ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom za stacionarno postrojenje.

Što je mobilni uređaj za obradu otpada?

Mobilni uređaj za obradu otpada je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje na mjestu nastanka. Primjeri mobilnih uređaja su preše za baliranje automobila, uređaji za obradu glomaznog otpada, strojevi za drobljenje građevnog otpada i sl.

Koja dokumentacija je potrebna za dozvolu?

  • elaborat gospodarenja otpadom,
  • financijsko jamstvo,
  • imenovanje osobe odgovorne za gospodarenje otpadom.

Koja adresa se upisuje u dozvolu?

U dozvoli se može odrediti više adresa na kojima će se obavljati obrada otpada mobilnim uređajem.

Što ako se obrada obavljati na nekoj drugoj adresi?

Ako je dozvolom za gospodarenje otpadom dopuštena obrada neopasnog otpada mobilnim uređajem na nekoj lokaciji, a obrada se namjerava obavljati istim uređajem i istim postupkom i na drugoj lokaciji, mjesno nadležno upravno tijelo može umjesto nove dozvole izdati suglasnost za obradu neopasnog otpada mobilnim uređajem na način određen dozvolom ako stranke u postupku nisu protivne s obradom otpada na novoj lokaciji.

Koja adresa se upisuje u dozvoli za mobilno postrojenje za obradu građevnog otpada?

Za slučaj mobilnog uređaja za obradu građevnog otpada, kad sve lokacije nisu poznate, upisuje se »lokacija gradilišta određena projektnom dokumentacijom izrađenom sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju».

Za dodatne informacije vezano za dozvole za gospodarenje otpadom kontaktirajte nas.

Background photo created by onlyyouqj – www.freepik.com

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar