Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je još jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Zanimljivo je da je za ovaj poziv ukupno raspoloživ iznos 100 mil. kuna, dok je za poziv za ulaganje u opremu za recikliranje glomaznog i građevnog otpada zajedno predviđeno samo 50 mil. kuna (??!!). I postojeća reciklažna dvorišta su zatrpana glomaznim otpadom, a većina JLSova ne zna kako riješiti ovaj problem te ova alokacija sredstava nikako nije logična.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave uz iznimku Grada Zagreba koji može podnjeti projektni prijedlog za građevine, ali ne i za mobilne jedinice.

Intezitet potpore

Reciklažna dvorišta – građevine:
Min. iznos 500.000,00 HRK
Max. iznos 4.500.000,00 HRK


Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
Min. iznos 100.000,00 HRK
Max. iznos 800.000,00 HRK

Sufinanciranje: do 85 %

Rokovi

Dostava projektnog prijedloga: od 18. ožujka 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga: 15. veljače 2021. godine.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje

Informativna radionica će se održati u Zagrebu u petak, 06. ožujka 2020. s početkom u 11.30h u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80 (Zagreb tower), aneks 3. kat, velika dvorana. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte seup@mzoe.hr, najkasnije do utorka, 3. ožujka 2020. do 16.00 h.

Želite se prijaviti i trebate pomoć u pripremi projektne dokumentacije?

Kontaktirajte nas.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment