Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada”.

Prihvatljivi projekti

  1. Ulaganja u fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
  2. Ulaganja u mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Tko se može prijaviti?

Pravne ili fizičke osobe odnosno mala, srednja ili velika poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
  • Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
  • Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu,
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta,
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Intenzitet potpore

Minim. iznos: 1.000.000,00 HRK

Maksim. iznos: 7.500.000,00 HRK

Sufinanciranje: 50% do 70% ovisno o veličini poduzeća. .

Rokovi

Dostava projektnog prijedloga: od 2. ožujka 2020. godine,

Krajnji rok za predaju projektnog prijedloga: 30. studeni 2020.

Želite provjeriti jeste li prihvatljiv prijavitelj?

Kontaktirajte nas.

Money photo created by freepik – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment