Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 5. prosinca 2019. poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”.

Prihvatljivi projekti

  1. Izgradnja, nadogradnja i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja;
  2. Izgradnja i opremanje novih postrojenja za proizvodnju biogoriva (bioplina za potrebe prometa) u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije, ali u kojem se ne smiju koristiti prehrambene sirovine.

Tko se može prijaviti?

Mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje barem jedne od djelatnosti gospodarenja otpadom najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga.

Prihvatljive aktivnosti

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije uključujući izradu Studije izvedivosti s Analizom troškova i koristi;
  • Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i opremanja postrojenja;
  • Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koje provodi nadzorni inženjer;
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Intenzitet potpore

Minim. iznos: 1.000.000,00 HRK

Maksim. iznos: 50.000.000,00 HRK

Sufinanciranje: 45% DO 80% .

Rokovi

Dostava projektnog prijedloga: od 7. siječnja 2020. godine,

Krajnji rok za predaju projektnog prijedloga: 1. listopad 2020.

Želite se prijaviti i trebate pomoć u pripremi projektne dokumentacije?

Kontaktirajte nas.

People photo created by freepik – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment