U najavi je jedan jako zanimljiv poziv za sufinanciranje poduzeća kojeg je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša, a riječ je o nacrtu Poziva za nabavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. S obzirom da jako loše stojimo s kapacitetima za obradu ovih vrsta otpada, ovaj poziv predstavlja dobru priliku za razvoj reciklaže građevinskog i glomaznog otpada.  

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi

U nacrtu je navedeno da prihvatljivi prijavitelji mogu biti mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti gospodarenja građevnim i/ili krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga. Ovaj uvjet bi trebalo izmjeniti jer se poduzeća koja se bave gospodarenjem otpadom ne registriraju u sudskom registru za gospodarenje jednom određenom vrstom otpada, niti se to od njih zahtjeva prilikom ishođenja raznih dozvola i potvrda od strane tog istog Ministarstva koje je raspisalo ovaj natječaj (!??).  

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti trebaju izravno biti vezane uz nabavu novih postrojenja za obradu/recikliranje odvojeno sakupljenog građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Iznosi potpora

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka iznose 1.000.000,00 odnosno 7.500.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu ne može premašiti 50% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima, 60% za potpore srednjim poduzetnicima i 70% za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima.

Javno savjetovanje je otvoreno do 20. veljače 2020.

People photo created by freepik – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment