Nakon što je 2018. godine Kina uvela restrikcije na uvoz miješanog otpada od plastike, za očekivati je da će i druge azijske zemlje u koje se preusmjerio izvoz otpadne plastike iz EU-a i SAD-a uskoro također uvesti restrikcije kako bi izbjegle da ne postanu krajnje odredište najlošijih frakcija odvojeno prikupljenog otpada. Međutim, na međunarodnu trgovinu otpadnom plastikom osim navedenih uvoznih restrikcija  veliki utjecaj imat će i promjene u odredbama Baselske konvencije .

Amandman Baselske konvencije

Baselska konvencija, čija je i Hrvatska potpisnica, je međunarodni ugovor čiji je cilj spriječiti nekontrolirani izvoz opasnog otpada iz razvijenih u nerazvijene zemlje. Prema važećim odredbama Baselske konvencije za prekogranični promet neopasnim otpadom od plastike nisu propisane posebne procedure (tzv. notifikacijski postupak) te  se sav uobičajeni otpad od plastike može izvoziti/uvoziti bez nekih specijalnih administrativnih zahtjeva.

Međutim, u svibnju 2019. predložen je amandman kojim se za prekogranični promet otpadom od plastike primjenjuju ista pravila kao i za opasni otpad pa bi se izvoz otpada od plastike smatrao ilegalnim ako nije dobivena suglasnost nadležne institucije u zemlji uvoznici.

Izuzetci od pravila notifikacijskog postupka za otpadnu plastiku.

Izuzetak su pošiljke koje se sastoje od samo jedne vrste otpadne plastike, osim PVC-a ili mješavine PE, PP ili PET-a za koje postoji dokaz da će se odvojeno reciklirati i da nisu onečišćeni s drugim vrstom otpada. Ovaj amandman će stupiti na snagu 1. siječnja 2021., a države članice Baselske konvencije morat će ga prenijeti u svoje zakonodavstvo.

SAD se protivi novim restrikcijama u prekograničnom prometu otpadom

Novim pravilima o međunarodnoj trgovini otpadnom plastikom protivi se SAD jer će nove administrativne procedure omesti njihov izvoz otpadne plastike u ne-OECD zemlje. Prema istraživanjima organizacije Plastic Pollution Coalition, samo prošle godine SAD je izvezla 1, 07 mil. tona otpadne plastike.

Razvoj domaćih kapaciteta za recikliranje?

Iako je namjera izmjene Baselske konvencije da trgovina otpadnom plastikom postane transparentnija i bolje regulirana, postoje i sumnje u način na koji će nova pravila biti implementirana u trećim zemljama, ali i bojazan da će novo administrativno opterećenje poskupjeti i zakomplicirati međunarodnu trgovinu otpadom. 

Zasigurno, jedan od rezultata zabrane uvoza u Kinu i amandmana Baselske konvencije bit će povećani razvoj infrastrukture i kapaciteta za recikliranje otpadne plastike unutar EU-a i  SAD-a.

Ako imate nejasnoća oko prekograničnog prometa otpadom pošaljite upit na https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Cup photo created by freepik – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment