Nakon što je 2018. godine Kina uvela restrikcije na uvoz miješanog plastičnog otpada, za očekivati je da će i druge azijske zemlje u koje se preusmjerio izvoz plastičnog otpada iz EU-a i SAD-a uskoro također uvesti restrikcije kako bi izbjegle da ne postanu krajnje odredište najlošijih frakcija odvojeno prikupljenog otpada. Međutim, na međunarodnu trgovinu plastičnim otpadom osim navedenih uvoznih restrikcija  veliki utjecaj imat će i promjene u odredbama Baselske konvencije .

Amandman Baselske konvencije

Baselska konvencija, čija je i Hrvatska članica, je međunarodni ugovor čiji je cilj spriječiti nekontrolirani izvoz opasnog otpada iz razvijenih u nerazvijene zemlje. Prema važećim odredbama Baselske konvencije za prekogranični promet neopasnim plastičnim otpadom nisu propisane posebne procedure (tzv. notifikacijski postupak) te  se sav uobičajeni plastični otpad može izvoziti/uvoziti bez nekih specijalnih administrativnih zahtjeva.

Međutim, u svibnju 2019. predložen je amandman kojim se za prekogranični promet plastičnim otpadom primjenjuju ista pravila kao i za opasni otpad pa bi se izvoz plastičnog otpada smatrao ilegalnim ako nije dobivena suglasnost nadležne institucije u zemlji uvoznici.

Izuzetci od pravila notifikacijskog postupka za plastični otpad

Izuzetak su pošiljke koje se sastoje od samo jedne vrste plastičnog otpada, osim PVC-a ili mješavine PE, PP ili PET-a za koje postoji dokaz da će se odvojeno reciklirati i da nisu onečišćeni s drugim vrstom otpada. Ovaj amandman će stupiti na snagu 1. siječnja 2021., a države članice Baselske konvencije morat će ga prenijeti u svoje zakonodavstvo.

SAD se protivi novim restrikcijama u prekograničnom prometu otpadom

Protiv novih pravila o međunarodnoj trgovini plastičnim otpadom protivi se SAD jer će nove administrativne procedure omesti njihov izvoz plastičnog otpada u ne-OECD zemlje. Prema istraživanjima organizacije Plastic Pollution Coalition, samo prošle godine SAD je izvezla 1, 07 mil. tona plastičnog otpada.

Razvoj domaćih kapaciteta za recikliranje?

Iako je namjera izmjene Baselske konvencije da trgovina plastičnim otpadom postane transparentnija i bolje regulirana, postoje i sumnje u način na koji će nova pravila biti implementirana u trećim zemljama, ali i bojazan da će novo administrativno opterećenje poskupjeti i zakomplicirati međunarodnu trgovinu plastičnim otpadom. 

Zasigurno, jedan od rezultata zabrane uvoza u Kinu i amandmana Baselske konvencije bit će povećani razvoj infrastrukture i kapaciteta za recikliranje plastičnog otpada unutar EU-a i  SAD-a.

Za pojašnjenja oko prekoraničnog prometa otpadom pošaljite upit na https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Cup photo created by freepik – www.freepik.com

Ostavi komentareZatvori komentare

Ostavi komentar