Recikliranjem inertnog građevnog otpada dobivaju se reciklirani agregati. Da bi se nastali reciklirani agregat na tržištu mogao prodavati kao proizvod proizvođač/ reciklažer ga mora upisati u Očevidnik za ukidanje statusa otpada.  Prethodno se mora dokazati da dobiveni reciklirani agregat zadovoljava zahtjeve propisanih normi za građevne proizvode.

Radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnih proizvoda

Procedure dokazivanja usklađenosti s odgovarajućim  normama jednake su procedurama za radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti građevnih proizvoda koji nisu dobiveni iz otpada, a propisane su Uredbom br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ.

Ispitivanje otpuštanja opasnih tvari

Tako se primjerice oporabom inertnog otpada od rušenja mogu proizvesti Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u graditeljstvu koji se ispituju prema normi HRN EN 13242. Ovi proizvodi se mogu iskoristiti za nasipavanje podloga i za stabilizacijske slojeve i nasipe. Prethodno se mora ispitati otpuštanje opasnih tvari u okoliš (tzv. leaching test).

Bespovratna sredstva za ispitivanje recikliranih agregata

Upravo je u tijeku Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta kojim se može osigurati do 85 % bespovratnih sredstava za troškove ocjenjivanja sukladnosti proizvoda, izdavanja isprava o sukladnosti kao što je Izvještaj o ispitivanju, Izjava o svojstvima i sl. Na ovaj poziv se mogu javiti i tvrtke koje se bave recikliranjem građevnog otpada, a planiraju ispitati svojstva dobivenog recikliranog građevnog materijala kako bi mu ukinuli status otpada. Minimalan iznos potpore je 20.000,00 kn

Provjerite mogućnosti prijave uz našu podršku kao i zadovoljavate li uvjete za ukidanje statusa otpada za reciklirane građevne proizvode https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Construction photo created by kjpargeter – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment