Jedan od uvjeta za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada je uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 ili sustava upravljanja okolišem i neovisno ocjenjivanje – EMAS.  

EU sredstva za ISO 9001 i EMAS

Kako bi smanjili financijske troškove koji nastaju kod uvođenja navedenih sustava možete se prijaviti na Poziv za dostavu projektnih prijedloga UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO i slične norme) koji se prijavljuje putem sustava eFondovi.  

Iznosi potpore kreću se od 50.000,00 do 380.000,00 HRK, maksimalni iznos potpore koja se može dodijeliti je do 85 % prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike te do 65 % za srednje poduzetnike.  

Provjerite mogućnosti prijave uz našu podršku https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Background photo created by jannoon028 – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment