Nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike krajem prošle godine provelo e-savjetovanje za poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, 28. kolovoza 2019. godine Ministarstvo je objavilo novo savjetovanje na istu temu s vrlo izmijenjenim uvjetima.

Prijavitelji mogu biti privatne tvrtke

Prema novom prijedlogu prihvatljivi prijavitelji nisu više jedinice lokalne samouprave već mala, srednja i velika poduzeća. Ovo je dobra vijest, jer se na ovaj način proširila baza potencijalnih prijavitelja i na privatni sektor, a JLS-ovi također ostaju u igri jer se mogu prijaviti putem svojih komunalnih poduzeća. Omogućeno je i financiranje nadogradnje postojećih postrojenja, kompostana i bioplinskih postrojenja, što prethodni prijedlog nije bio predvidio.

Minimalni iznos 10 milijuna kuna

Ukupna raspoloživa sredstva predviđena za ovaj poziv iznose 250 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji su mala, srednja i velika poduzeća kojima je po projektnom prijedlogu dostupno od 10 do najviše 50 milijuna kuna po pojedinačnom projektu. Prag od 10 milijuna kuna je previsok jer se time eliminiraju projekti ulaganja u manja postrojenja kao što su lokalne kompostane.

e-Savjetovanje je otvoreno do 27. rujna 2019. godine i dostupno je na sljedećoj poveznici: e-Savjetovanja

Background photo created by freepik – www.freepik.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment