Vlada RH  je 19. lipnja 2019. godine donijela Odluku o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Vladine mjere za sprječavanje otpada od hrane  

Aktivnosti koje su planirane ovom Odlukom između ostalog uključuju organizaciju edukacija o zakonodavnom okviru za doniranje hrane, izradu vodiča o doniranju hrane, studiju izvedivosti za projekt Banke hrane u Republici Hrvatskoj, provođenje kampanje za doniranje hrane kroz podizanje svijesti svih dionika, poticanje prodaje hrane izravno od proizvođača, dijalog i sklapanje dobrovoljnih sporazuma s proizvođačima, prerađivačima i distributerima o obvezi smanjenja nastajanja otpada od hrane, dodjelu posebnih priznanja za najistaknutije primjere dobre prakse, kampanju za potrošače i slično. Procjene ukupnih potrebnih financijskih sredstava za provedbu Plana je 8.020.500,00 kn.

Žabac smanjuje otpad od hrane na dnevnoj bazi

Pored ovih lijepih slova na papiru u Hrvatskoj se zahvaljujući inovativnom poduzetničkom duhu osnivača tvrtke MMV FROG  i u praksi već nekoliko godina aktivno provodi smanjenje nastanka otpada od hrane. Kroz svoje food outlet trgovine Žabac  ova tvrtka prodaje štok – višak robe proizveden u tvornicama, lom robu – one proizvode koji su oštećeni u proizvodnji ili kojima nije dobra ambalaža i rok robu – proizvodi pred istek roka trajanja. Zahvaljujući niskim cijenama, njihove trgovine su dupkom pune pa svakodnevno tisuće košarica hrane koje bi inače završila kao otpad, završe na stolovima kupaca.

Food outlet koncept je još jedan primjer kako se konkretni rezultati na području zaštite okoliša najbolje ostvaruju ako su istovremeno temeljeni na ekonomskim benefitima svih dionika u lancu, a da je najbolja edukativna kampanja ona u kojoj građani vide da mogu zaraditi/ uštedjeti koju kunu. U slučaju food outleta imamo višestruku win situaciju; za prehrambenu industriju, trgovca i potrošače.  

Bilo bi zanimljivo podvući crtu pa vidjeti koliko je tona otpada od hrane u 4 godine izbjegnuto poslovanjem food outleta, koji je privatna inicijativa, a koliko će tona hrane biti spašeno provedbom Vladinih mjera u koje se planira utrošiti oko 8.000.000,00 kn poreznih obveznika.  Ja tipujem na Žabac. A vi?  

Background photo created by freepik – www.freepik.com

 

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment