Osoba ste koja pasionirano odvaja otpad po vrstama, ali niste sigurni je li sve ono što odvojite moguće i reciklirati? Ako tubu zubne paste odložite u spremnik za plastiku, znajte da se ona neće reciklirati već završiti ili na odlagalištu ili u spalionici otpada. Iako je ovo loša vijest za zero-waste osobe, dobra vijest je da uskoro to više neće biti praksa jer industrija i tehnologija nalaze nova rješenja pa je tako kompanija Colgate proizvela reciklabilnu tubu za zubnu pastu.  Ovo je važan iskorak budući da do sada nije postojala tehnologija za proizvodnju plastičnih tuba koje bi se mogla reciklirati.

Kompozitni materijal

Većina tuba zubnih pasti je načinjena od kompozitnog materijala – plastičnog laminata kojeg čini kombinacija različitih vrsta plastike i tankog sloja aluminija koji štiti okus zubne paste i fluoride. Mješavina ovih materijala je sprešana zajedno u jedinstveni film, što ga čini nemogućim za recikliranje konvencionalnim metodama. 

Da bi napravili reciklabilnu tubu, u Colgate-u su upotrijebili više tankih slojeva HDPE plastike. Ovaj novi način proizvodnje materijala za proizvodnju tuba omogućava da je ovakva ambalaža reciklabilna, a u isto vrijeme čuva kvalitetu proizvoda te omogućuje laku uporabu od strane potrošača.

Nakon što isprobaju novu tubu na tržištu, Colgate će ponuditi ovu inovativnu tehnologiju proizvođačima tuba za sve vrste proizvoda. Kompanija Colgate planira u potpunosti prijeći na reciklabilne tube do 2025. kada će svi njihovi proizvodi biti u 100 % reciklabilnoj ambalaži.

Više o temi pročitajte u izvornom članku objavljenom na stranici packagingeurope.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment