Na blogu Isonomia autori Mark Hilton i Peter Jones objašnjavaju kako trenutno korištenje biorazgradive plastike komplicira gospodarenje otpadom, a kao rješenje predlažu da se zakonski propiše korištenje biorazgradive plastike za proizvodnju vrećica i ambalaže za brzu hranu.

Razgradanja biorazgradive plastike u okolišu

Autori tvrde da će se usprkos svom imenu, biorazgradiva plastika vrlo sporo razgraditi u uvjetima koji vladaju u oceanima te će se njenom uporabom jako malo doprinijeti smanjenju plastičnog otpada u okolišu.

Plastične vrećice u kompostu i digestatu

Biorazgradiva plastika bi se trebala odlagati zajedno s ostacima od hrane ali budući da izgleda vrlo slično kao i konvencionalna plastika, potrošači bi morali vrlo pažljivo čitati oznake za plastiku kako bi izbjegli greške prilikom sortiranja otpada. Kako se to ne može očekivati od svih potrošača, lako dolazi do pogrešaka prilikom odvajanja otpada pa biorazgradiva plastika može završiti u frakciji s konvencionalnom plastikom koja opet može završiti u frakciji s kompostabilnim materijalom.

Primjese konvencionalne plastike koje pak uđu u proces oporabe u kompostanama i bioplinskim postrojenjima kontaminiraju kompost i digestat pa ne zadovoljavaju standarde za aplikaciju na tlo.

Detaljnije o tehničkim problemima koje uzrokuje biorazgradiva plastika pročitajte u izvornom članku.

Zaključak autora je da trenutno biorazgradiva plastika ne rješava problem plastičnog otpada u okolišu, a u postojećem sustavu malo je vjerojatno da će biti kompostirana. Drže da bi se sustav mogao unaprijediti samo ako bi uporaba biorazgradive plastika postala uobičajena i obavezna u određenim primjenama kao što je ambalaža za brzu hranu i plastične vrećice. U tom slučaju bioplinska postrojenja i kompostane bili bi sigurni da je plastika koju zaprimaju biorazgradiva.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment