Objavljen je poziv za izgradnju i opremanje sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad: otpadni papir, karton, metal, plastiku i druge materijale.

JLS su jedini prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su samo jedinice lokalne samouprave tako da prijedlozi s e-savjetovanja da se kao prijavitelji mogu prijavljivati i komunalna poduzeća i privatne tvrtke nije usvojen.

Ukinut je kriterij minimalnog kapaciteta sortirnica od 8.000,00 t, ali prijavitelji trebaju opisati način na koji će se osigurati financijska održivost tijekom rada sortirnica u trajanju od 30 godina.

Da bi bio prihvatljiv, projekt mora pokrivati područje jedne ili više JLS koje zajedno imaju minimalno 5.000 stanovnika.

Za što se mogu dobiti sredstva?

Sredstva se mogu dobiti za sljedeće aktivnosti: priprema projektne dokumentacije, projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje sortirnica, tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 kn, a najviši 50.000.000,00 HRK, a rok za predaju projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine.

Nejasnoće u tekstu javnog poziva

Neki dijelovi poziva nisu jasno sročeni. Tako je navedeno da se predmet poziva odnosi na postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (otpadni papir, karton) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, metal i tekstil). Nejasna je ova podjela jer i papir i karton su reciklabilni otpad kao što su i plastika, metal i tekstil dio komunalnog otpada (?!).

Nadalje, u cilju poziva je navedeno da će se bespovratna sredstva koristiti za postrojenja za sortiranje i drugih vrsta otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.). Nigdje se ne spominje odvojeno prikupljeni biootpad te na temelju ovako sročenog poziva nije jasno je li moguće prijaviti projekt izgradnje sortirnica za biootpad. Upravo je jedan od zaključaka stručnog skupa o biootpadu održanog u Zagrebu 15. travnja bio da je za korištenje biootpada u bioplinskim postrojenjima osnova pravilno sortiran biootpad jer kontaminacija biootpada s neželjenim frakcijama stvara probleme u preradi i značajno poskupljuje trošak obrade biootpada.

I u opisu postupaka oporabe koji će se obavljati sortirnicama postoje nejasnoće. Tako je u  uputama za prijavitelje navedeno da će se „u sortirnicama odvijati NIZ postupaka navedenih u Dodatku II, ZOGO-a, Postupci oporabe otpada, postupkom R12“ što je kontradiktorna rečenica jer R 12 je samo jedan od postupaka u nizu postupaka oporabe. Dalje u tekstu se navodi da će se u sortirnicama obavljati „niz aktivnosti vezanih uz pripremu odvojeno prikupljenog otpada postupcima recikliranja“ (?!). Otpad se može ili pripremati za recikliranje (postupak R12) ili reciklirati (postupci R3, R4, R5).

Studija o sortirnicama

Za sve one koji planiraju biti uključeni u planiranje i izgradnju sortirnica korisna može biti studija o sortirnicama otpada koju je objavila Međunarodna udruga za kruti otpad ISWA (Inernational Solid Waste Association) u kojoj su prikazani ekonomski, tehnički i ekološki parametri koji se moraju uzeti u obzir prilikom njihovog planiranja i izgradnje.

Za dodatna pitanja i informacije o ovom pozivu i sortirnicama otpada kontaktirajte nas. https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment