Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom uvedene su i neke novine vezano za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada. Tako je propisana obaveza upisa u Očevidnik za metalni skrap i stakleni krš koji se na tržištu prodaju ili koriste kao proizvodi, a ne kao otpad.

Uredbe EU o prestanku statusa otpada

Uvjet za upis je da je metalni skrap ili stakleni krš prethodno prošao postupak oporabe i da udovoljava uvjetima propisanim uredbama Europske Unije;

  • Za željezo, čelik i aluminij UREDBA VIJEĆA (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
  • Za bakar UREDBA KOMISIJE (EU) br. 715/2013 оd 25. srpnja 2013. o utvrđivanju kriterija ne temelju koji se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
  • Za stakleni krš UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Hrvatski kriteriji za ukidanje statusa otpada

Za ostale vrste materijala i tvari nastalih oporabom otpada  upis u Očevidnik ukidanja statusa otpad moguć je samo za kompost, digestat, gorivo iz otpadnog ulja, biogorivo za prijevoz, čvrsto biogorivo, građevne proizvode i tvari i predmete koji se nakon postupka pripreme za ponovnu uporabu koriste za istu svrhu za koju su i proizvedeni, a za koje su posebni kriteriji propisani Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa.

Za dodate informacije o ukidanju statusa otpada obratite se na https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment