Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pustilo je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.

Mijenja se definicija pića tako da se dodaje mlijeko i tekući mliječni proizvodi, a u sustav povratne naknade dodaje se ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda i ambalaža volumena jednakog 0,2 l.

Mijenjaju se i odredbe vezane za davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koji sudjeluju u sustavu sakupljanja otpadne ambalaže tako da davatelj javne usluge ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova odvojenog prikupljanja i razvrstavanja sve otpadne ambalaže za količine koje je sakupljač preuzeo i predao obrađivaču, a brisane su dosadašnje odredbe kojima je imao pravu na naknadu samo za plastiku i staklo.

Savjetovanje je otvoreno do 25. travnja 2019.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment