Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je u e-savjetovanje nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova koji je izrađen u suradnji s predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Ovim Zakonom se između ostalog određuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao nadležno tijelo za izdavanje odobrenja za postrojenja koja recikliraju brodove.

U Hrvatskoj za sada ne postoje postrojenja za recikliranje brodova tzv. rezališta brodova, ali nakon što se usvoji ovaj propis možda uskoro neki poduzetnik pokrene ovaj biznis.

Inače, 35 % svjetske flote u vlasništvu je europskih tvrtki. Veliki postotak tih brodova biva „reciklirano“ na plažama Južne Azije u uvjetima štetnim za zdravlje radnika i okoliš. Stoga je Europska Unija propisala da od 31. prosinca 2018. godine sva velika morska plovila koja plove pod zastavama članica EU i koja više nisu u „voznom stanju“ koriste samo postrojenja za reciklažu brodova koja su odobrena od nadležnih tijela, zadovoljavaju uvjete sigurnosti za radnike i okoliš te su uključena u tzv. Europsku Listu. Ova Europska lista se redovito ažurira i trenutno se na njoj nalazi 26 postrojenja za reciklažu brodova koja se nalaze u Italiji, Belgiji, Danskoj, Estoniji, Španjolskoj, Francuskoj, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Portugalu, Finskoj, Velikoj Britaniji, Turskoj i SAD-u.

Savjetovanje je otvoreno do 20.travnja 2019.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment