Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira uskoro objaviti Javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (od plastike, stakla, papira i kartona, višeslojne ambalaže, tekstila, drva, metala kao i ambalaže od pića u sustavu povratne naknade).

Na osnovu odabira najprihvatljivijeg Programa Fond će sklopiti ugovore s određenim sakupljačima na razdoblje do 31. prosinca 2023. godine.

Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju stručne i zainteresirane javnosti o predloženom Javnom pozivu kako bi se uočili i otklonili eventualni problemi u kasnijoj primjeni i provedbi samog Poziva.

Savjetovanje je otvoreno do 7. svibnja 2019.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment