Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izmijenile su se i odredbe koje se odnose na status nusproizvoda životinjskog porijekla i bioplinskih postrojenja.
Prema novom Zakonu proizvođač nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je upisan u evidenciju odobrenih objekata u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog porijekla pri Ministarstvu poljoprivrede, ne mora biti upisan u Očevidnik nusproizvoda koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Podsjetimo da su do sada sve farme koje su predavale gnojovku na preradu bioplinskim postrojenjima morale biti upisane u Očevidnik nusproizvoda pri Ministarstvu zaštite okoliša što je predstavljalo dupliranje administrativnih obaveza. Ova mjera će barem malo administrativno rasteretiti farmere.

Dodatno, bioplinska postrojenja koja se bave oporabom biootpada ovim su Zakonom izuzeta iz obaveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, ali se moraju upisati u Očevidnik oporabe otpada koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša. Imajući u vidu kompliciranu proceduru ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom, ova mjera predstavlja pozitivan pomak ka administrativnom rasterećenju bioplinskog poslovnog sektora koji se namjerava baviti oporabom biootpada.

Ako imate pitanja ili trebate konzultantske usluge vezano za obaveze u postupanju s nusproizvodima životinjskog porijekla, upisu u Očevidnik oporabe otpada i ukidanju statusa otpada za digestat pišite nam. https://kruzna-ekonomija.com/contact/

Pokaži komentareZatvori komentare

3 Comments

 • Anonymous
  Posted 26/02/2019 at 10:20 0Likes

  Mali je broj istih pravnih osoba koja u svome vlasništvu ima farmu i postrojenje, tako da se ništa tu specijalno nije dogodilo, a vezano za NŽP i farme, mišljenja sam da je trebalo drugačije postupiti, jer se i dalje NŽP kad dolazi na postrojenje smatra otpadom, a ne nusproizvodom, olakšali smo farmama, a bioplin i dalje vodi NŽP kao otpad i kao nusproizvod….i imaju duplu papirologiju….trebalo je jasno definirati da li je NŽP na postrojenju otpad ili nusproizvod, ne na farmi, na postrojenju….

  Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođač nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je upisan u evidenciju odobrenih objekata u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog porijekla pri državnom tijelu nadležnom za veterinarstvo, može s nusproizvodom životinjskog porijekla postupati kao s nusproizvodom bez da je upisan u Očevidnik nusproizvoda.

  Ministar će uskladiti Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, br. 117/14.), Pravilnik o Katalogu otpada (»Narodne novine«, br. 90/15.) i Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 117/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
  Još samo godinu dana i tu smo….a do toga idemo po starom modelu….dozvole….

 • Vesna Petrović
  Posted 26/02/2019 at 11:09 0Likes

  Hvala na komentaru. No, ja to drugačije čitam. Od 15.2. NŽP više nije otpad ni na farmi ni kad dođe na bioplinsko postrojenje. A bioplinari od 15. 2. ne trebaju dozvolu za gospodarenje otpadom ni za NŽP ni za biootpad. Prilikom prijema NŽPa ne evidentiraju ga kao otpad, ali biootpad evidentiraju kao otpad i pišu ONTOe.

 • Anonymous
  Posted 26/02/2019 at 14:51 0Likes

  Bok Vesna, nisam se prvi put prijavio, pa sad vidim da piše anonimo, nažalost tu kod bas svatko drugačije čita i zbog toga nastaje zbrka. Lp Marko List..

Ostavi komentar