Objavljen je javni poziv za ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže i to od PVC-a i ostale polimerne ambalaže te metalne, tekstilne i višeslojne ambalaže.

Više na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8268624.html

Javni poziv je otvoren do 22. ožujka 2019.

Ako vam treba pomoć u pripremi zahtjeva i izradi godišnjeg operativnog programa rada za oporabu otpada kontaktirajte nas. https://kruzna-ekonomija.com/contact/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment