15. veljače ove godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Dobra vijest je da su ovim zakonom ukinute određene obaveze poduzetnicima. Tako se obaveza čuvanja dokumentacije o otpadu smanjuje s 5 na 3 godine, ukida se obaveza posjedniku otpada da opasni otpad predaje uz izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada ili deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada, ukida se Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad i Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada, obaveza upisa u Očevidnik prijevoznika otpada osoba koje prevoze vlastiti proizvodni otpad (osim onih koji se otpadom bave na profesionalnoj osnovi), itd.

Iako se ovim izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ukidaju neke odredbe koje će smanjiti administrativno opterećenje gospodarskih subjekata koji se bave djelatnošću gospodarenja otpadom na snazi ostaju brojne odredbe koje opterećuju poslovanje poduzetnika, a ne doprinose poboljšanju sustava gospodarenja otpadom. Propustila se prilika da se sve administrativne procedure digitaliziraju i srežu na mjeru propisanu obavezama iz direktiva EU, a ne njihovo kompliciranije prenošenje u domaće zakonodavstvo. Tako je na snazi ostala obaveza upisa u Očevidnike izvoznika i uvoznika otpada za što nas ne obavezuje nijedna direktiva, a obaveza vođenja registra o prijevoznicima, sakupljačima, trgovcima i posrednicima otpada koja nam je propisana Direktivom u otpadu (2008/98/EC) kod nas se pretvorila u upravni postupak kojim se nekoj tvrtki zapravo odobrava ili ne odobrava rad odnosno u para-dozvolu. Država je ove registre mogla voditi i tako da se uvede obaveza tvrtki da elektronski notificiraju Ministarstvo o djelatnostima gospodarenja otpadom koje obavljaju, a koje su izuzete iz obaveze ishođenja dozvole. Kazne za poduzetnike koji prekrše neko od pravila upisa u očevidnike ostale su nerazumno visoke, od 150.000,00 do 400.000,00 kn za pravnu osobu i 50.000,00 do 100.000,00 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi (???!!!).

Ako imate pitanja vezano za obaveze propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ili trebate konzultantske usluge pišite nam.  https://kruzna-ekonomija.com/contact/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment