Probleme koje uzrokuje bioplastika i biorazgradiva plastika u gospodarenju otpadom na primjeru norveškog tržišta obradila je konzultantska tvrtka Eunomia u studiji „An assessment of the Value Chain for bio-based and biodegradable plastic in Norway“.  Iako se ova studija odnosi na Norvešku zanimljiva je jer su problemi s gospodarenjem ovom vrstom plastike zasigurno slični i u ostatku EU.

Kako je navedeno u ovoj studiji bioplastika i biorazgradiva plastika sudjeluju s oko 3 % u ukupnoj potrošnji plastike u Norveškoj. Procjenjuje se da se 60 % ovih materijala koristi kao plastična ambalaža i to kao vrećice za hranu i kao PET boce.

Određeni biomaterijali kao što je bio-PE i bio-PP su potpuno reciklabilni.  Međutim, novija bioplastika, kao što je PLA (poliaktid), ne može biti reciklirana zajedno s konvencionalnom plastikom.

U sustavu gospodarenja otpadnom plastikom u Norveškoj pojavljuju se sljedeći problemi:

–             Kontaminacija i gubitak kvalitete reciklata kada se bioplastika pomiješa s plastikom porijeklom iz fosilnih goriva;

–             Nedostatak postrojenja za preradu bioplastike;

–             Procesi sortiranja koji uklanjaju sve predmete koji izgledaju kao plastika iz frakcija otpadne hrane.

Ovo rezultira time da u Norveškoj postoji vrlo ograničena infrastruktura za materijalnu oporabu bioplastike i biorazgradive plastike. Takvi otpadni proizvodi se u najvećem broju slučajeva šalju na spaljivanje odnosno energetsku oporabu.

Nismo pronašli podatke koliki je udio bioplastike i biorazgradive plastike na hrvatskom tržištu. Imajući u vidu da se bioplastika uglavnom koristi za proizvodnju vrećica, da u Hrvatskoj praktički da i nema sofisticiranih sortirnica, pretpostavljamo da bioplastika kod nas najvećim dijelom završi na odlagalištima. Međutim, njena biorazgradivost na odlagalištima je upitna jer standard za biorazgradivost plastične ambalaže u Europi (EN 13432) obuhvaća njihovu sposobnost razgradnje  u industrijskim postrojenjima za obradu, kao što su kompostane i bioplinska postrojenja, a ne u nekontroliranim i nestandardiziranim uvjetima kao što su odlagališta.

 

 

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment