Konzultantska tvrtka Eunomia iz Velike  Britanije izradila je studiju s preporukama za nacionalne vlade i EU o najboljim politikama za provedbu „cirkularnih“ praksi u industriji tepiha; Policy toolkit for carpet circularity in EU member states.”

Prema podacima iz ove studije otpadni tepisi su vrlo značajna frakcija otpada. U EU svake godine nastane oko 1,6 milijuna tona otpadnih tepiha. Većina tepiha je napravljena od plastičnih materijala baziranih na nafti.  Stopa recikliranja je manja od 3 %. Otpadni tepisi završavaju ili na odlagalištima ili u spalionicama. Postoji i značajna zabrinutost povezana s opasnim tvarima koje sadrže tepisi te utjecajem koje isti mogu imati na kvalitetu zraka i zdravlje ljudi u zatvorenim prostorima.

Kako bi se povećala stopa reciklaže tepiha u EU Eunomia predlaže sljedeće:

  • Uvesti obavezni sustav proširene odgovornosti proizvođača u kojem proizvođači tepiha osim što plaćaju naknade za pokrivanje troškova reciklaže i zbrinjavanja otpadnih tepiha imaju obavezu i razvijati bolji dizajn i industrijske postupke koji će omogućiti uporabu kvalitetnih oporabljenih materija.
  • U slučaju da implementacija proširene odgovornosti proizvođača nije odmah moguća, predlažu se dodatni bitni zahtjevi koji vode ka eko dizajnu, obavezi povrata rabljenih tepiha distributerima i uvođenje naknada koje će se koristiti za gospodarenje otpadnim tepisima.

Ovu studiju možete u cijelosti preuzeti na mrežnoj stranici Eunomie. Ostaje pitanje što o ovim preporukama misle proizvođači tepiha. Koliko realno industrijska praksa proizvodnje tepiha može utjecati na značajno povećanje stope reciklaže tepiha u EU i koliko je to ekonomski održivo?

Kako je kod nas? Tepisi se svrstavaju u glomazni otpad i o njima se ne vodi zasebna evidencija. Građani ih rješavaju putem svojih komunalnih poduzeća. Koja je krajnja sudbina otpadnih tepiha nije poznato, ali imamo osnove vjerovati da ne završavaju u reciklaži. Posebno je pitanje gdje završavaju svi oni tepisi prilikom renoviranja hotela, poslovnih objekata i slično. (?!).

Show CommentsClose Comments

Leave a comment