U Narodnim novinama br. 102/2018 objavljena je Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže na temelju koje će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisati javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment