Fond za zaštitu okoliša objavio je natječaj za sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava subvencije Fonda za sufinanciranje projekata kojima se doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati upotrebu proizvoda za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajujće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu i slično. Vrste proizvoda koje mogu biti predmet Javnog poziva su tekstil, namještaj i roba široke potrošnje.

Pravo na prijavu projekata imaju samo registrirane zadruge koje promiču  zaštitu okoliša i održivi razvoj. Fond sufinancira troškove najviše u iznosu do 60.000,00 kn po jednom projektu. 

Ukoliko vam trebaju konzultantske usluge vezane za ovaj natječaj ili za područje ponove uporabe i ukidanje statusa otpada za predmete koji su postali otpad, pošaljite upit na https://kruzna-ekonomija.com/kontakt/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment