Novi report koji je objavila tvrtka Eunomia Research & Consulting Ltd uz pomoć organizacije European Environmental Bureau (EEB) istražuje koje države imaju najvišu stopu recikliranja komunalnog otpada. Istraživači su zaključili da iako države objavljuju svoje stope recikliranja, zbog razlike u načinu mjerenja vrsta i količina recikliranog otpada, uspoređivanje rezultata nije uvijek jednoznačno. Stoga su istraživači Eunomie ispitali načine na koje su vodeće države u recikliranju izračunavale stope recikliranja, ažurirali prikupljene podatke i objavili “ispravljenu” top listu. I nakon ispravka na prvom mjestu u svijetu po stopi recikliranja nalazi se Njemačka, dok je Slovenija ostala u TOP 10. Bravo.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment