Zahvaljujući izjavama raznih stručnjaka i nestručnjaka da se u otpadu koji odlažemo na odlagališta krije veliki bačeni novac, šira javnost je stekla dojam da netko jako zaradjuje na plastičnom otpadu koji mi doma odvojimo i bacimo u kante za plastični otpad. Međutim, ovo nije točno. Plastični otpad eventualno ima neku vrijednost tek kad se odvoji po vrstama (kojim ima minimalno sedam) te spreša u bale. Upravo stoga nije dovoljno da komunalna poduzeća u Hrvatskoj investiraju samo u kante i vozila za plastični otpad, već u sortirnice u kojima će se odvojeno skupljeni plastični otpad razvrstati, sprešati i tek se tada može naći zainteresirani reciklažer za preuzimanje tih bala. Organizacija PLASTICS RECYCLERS EUROPE na svojim web stranicama objavila je vodiče za sakupljače i obrađivače koji sortiraju otpadnu plastiku, a koji se odnose na kvalitetu bala.  http://www.plasticsrecyclers.eu/news/next-steps-organised-circular-economy-plastics-recyclers%E2%80%99-bales-quality-guidelines-eu-waste

Show CommentsClose Comments

Leave a comment