Međunarodna udruga za kruti otpad (International Solid Waste Association/ ISWA)  okupila je grupu stručnjaka koja se sastoji od proizvođača, dizajnera i stručnjaka za gospodarenje otpadom oko dvije specifične teme: proizvodnje jeans odjeće (Circular economy and jeans) i plastične ambalaže (Circular economy and plastic packaging). Cilj je bio napraviti preporuke za proizvodnju i potrošnju ovih proizvoda na više cirkularan način.

Za svaki od navedenih proizvoda napravljeno je 5 preporuka kao što je preporuka da se prilikom dizajniranja proizvoda razmotri uporaba jedne vrste materijala jer je takav proizvod puno lakše reciklirati, da se u plastiku treba dodavati puno manje aditiva, da se prilikom brandiranja proizvoda naglasak stavi na njihovu održivost (reciklabilnost) itd.

Preporuke su prikazane i u e-knjižicama, a možete ih pronaći na:  https://www.iswa.org/index.php?id=1529

Show CommentsClose Comments

Leave a comment