Europska komisija objavila je natječaj za projekte koji potiču kružnu ekonomiju u sektoru malog i srednjeg poduzetništva (MSP). Na natječaj se mogu prijaviti (MSP) potporne organizacije, tijela regionalne samouprave te poduzeća koja proizvode održive proizvode i usluge u svrhu pronalaženja novih partnera i ekspanzije na nova tržišta.  Zainteresirani subjekti trebaju poslati pismo interesa do 18. rujna 2017. godine putem digitalne aplikacije na stranici http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/, a za dodatna pojašnjenja upite slati na email ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu

Europska komisija poziva poduzetnike pružatelje „cirkularnih“ rješenja (npr. eko inovacijski proizvodi, procesi, usluge, tehnologije, poslovni modeli, sheme i drugi instrumenti kojima se doprinosi razvoju kružne ekonomije) da se prijave na ovaj natječaj  u cilju dobivanja potpore u smislu povezivanja sa zainteresiranim partnerima i daljnjeg širenja tržišta njihovih poizvoda i usluga.

Sudjelovanjem u projektu MSP potporne organizacije, kao što su sektorska i industrijska udruženja, mreže, komore, udruge i agencije koje se bave poticanjem i podrškom MSP sektoru, dobivaju trening i edukaciju iz područja EU financijskih instrumenata koja financiraju „cirkularna“ rješenja (npr. Horizon 2020, Life), EU nefinancijskih instrumenta za promociju kružne ekonomije (npr. EU Ecolabel, sustav EMAS, EU sheme za verifikaciju okolišnih tehnologija, zelena javna nabava, indikatori za sektor graditeljstva) i ostalih “cirkularnih” poslovnih modela .

Za tijela lokalne uprave uključena u projekt predviđeno je savjetovanje iz područja efikasnosti resursa, eko inovacija i kružne ekonomije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment