Nakon što ste ishodili dozvolu za gospodarenje otpadomi počeli proizvoditi kompost iz biootpada i želite taj isti kompost iskoristiti na vlastitim poljoprivrednim površinama ili ga prodati na tržištu, sada morate od Ministarstva zaštite okoliša ishoditi upis komposta u Očevidnik za ukidanje statusa otpada.

Uz zahtjev morate priložiti dokaze da proizvedeni kompost nije štetan za tlo i da zadovoljava određene kriterije kvalitete. Tu postoji jedan mali problem, a to je da dopušteni sadržaj teških metala u kompostu koji je propisan Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (autor: Ministarstvo zaštite okoliša) i Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (autor: Ministarstvo poljoprivrede) nije jednak. Tako se može desiti da sadržaj teških metala u kompostu zadovoljava granične vrijednosti prema pravilniku koje je propisalo Ministarstvo poljoprivrede i da ga možete koristiti na poljoprivrednim površinama, ali prema pravilniku koje je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša ih prekoračuje pa se u tom slučaju ne može koristiti na tlu za proizvodnju hrane.

Osim troškova analiza, za ishođenje upisa u Očevidnik za ukidanje statusa otpada propisano je i da morate imati uveden akreditirani sustav upravljanja. U praksi to je ISO SUSTAV 9001, što također zahtjeva financijski i vremenski angažman poduzetnika.

Kako je iz svega priloženog vidljivo, od ideje do realizacije proizvodnje komposta iz biootpada dug je i trnovit put. Kako bi se potakla prerada biootpada i proizvodnja komposta potrebno je da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša donesu usklađen jedinstveni dokument s jasnim pravilima i puno jednostavnijim procedurama.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment