Ukoliko neki gospodarski subjekti želi proizvoditi kompost iz biotpada te ga još i staviti na tržište, mora zadovoljiti propise iz područja poljoprivrede, ali i gospodarenja otpadom. Potrebno je najprije u nadležnom županijskom uredu (Gradu Zagrebu) ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom. Da biste ishodili dozvolu potrebno je uz zahtjev dostaviti i određenu dokumentaciju, kao što je elaborat gospodarenja otpadom koji pak mora izraditi ovlašteni inženjer, član strukovne komore, morate raspolagati građevinom koja ima odgovarajuću uporabnu dozvolu i koja se nalazi na području gospodarske, proizvodne ili poslovne namjene, zapošljavati najmanje dvije osobe tehničke ili prirodoslovne struke koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima gospodarenja otpadom te platiti odgovarajuće osiguranje, upravnu pristojbu (1.400,00 kn) i trošak očevida. Dakle, za ishođenje ove dozvole trebat će vam i novaca i vremena. Postavlja se i pitanje na koji bi način jedan OPG koji nema građevinu, već samo poljoprivredno zemljište na kojem prikuplja i kompostira otpad, mogao ishoditi dozvolu.  Nikako. Štoviše, izuzetak od ishođenja ove zahtjevne dozvole nisu čak niti tvrtke koje u sklopu svoje osnovne djelatnosti, primjerice hoteli, svoj vlastiti biootpad kompostiraju u vlastitom komposteru u vlastitom vrtu te dobiveni kompost apliciraju na vlastite poljoprivredne površine.

I dok, sad već bivši, ministar Dobrović stalno ističe da otpad ne smije završavati na odlagalištima, da se biotpad mora kompostirati što je istaknuto i u Planu gospodarenja otpadom RH (2017. -2022.), istovremeno Ministarstvo zaštite okoliša na čijem je čelu bio isti ministar i koje stoji iza pripreme navedenog Plana, kreator je i provoditelj propisa koji upravo koče djelatnost reciklaže (kompostiranja) biootpada. Da bi se stvarno potaknulo kompostiranje biootpada u Hrvatskoj, potrebno je odmah pojednostaviti način dobivanja dozvole za obavljanje te djelatnosti.

No, tu nije kraj administrativnim obavezama. Nakon što ste ishodili dozvolu, proizveli kompost iz biotpada i želite ga sad staviti na tržište, morate se ponovo javiti Ministarstvu i od njih ishoditi upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada, što će biti tema trećeg i zadnjeg dijela ovog posta.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment