Poznato je da su razne vrste biotpada pogodne za proizvodnju komposta. Tako kompost za vlastite potrebe proizvode mnoga kućanstva. Međutim, kada govorimo o proizvodnji komposta iz otpada od strane pravnih osoba, OPG-ova i ostalih gospodarskih subjekata, stvari su nešto kompliciranije. Kako je kompost organsko gnojivo i poboljšivač tla ovo područje bi trebalo regulirati Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, iako je Zakonom o gnojivima i poboljšivačima tla (NN 163/03, 40/07, 14/14, 81/03) propisano da će Ministarstvo poljoprivrede pravilnikom propisati kakvoću gnojiva i poboljšivača tla to u ovih 14 godina nije učinjeno. Zakonom je propisano i da gnojiva i poboljšivači tla koji se proizvode i stavljaju u promet trebaju biti upisani u Upisnik gnojiva i Upisnik poboljšivača tla.  Navedeni upisnici nisu zaživjeli, kao niti obaveza vođenja evidencije o prometu organskih gnojiva i poboljšivača tla. U Zakonu se spominju i ovlašteni laboratoriji koji mogu analizirati kakvoću gnojiva i poboljšivača tla, no na web stranicama Ministarstva poljoprivrede nema popisa navedenih laboratorija. Jedino što je propisano je pridržavanje maksimalno dopuštenih količina onečišćujućih tvari propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (9/14).

Kako iz svega navedenog proizlazi proizvodnja i promet organskih gnojiva i poboljšivača tla nije posebno regulirana. Ono što se može preporučiti gospodarskim subjektima koji proizvode kompost je da analiziraju kvalitetu komposta (sadržaj hranjivih sastojaka i onečišćujućih tvari) kod laboratorija koji su od strane Hrvatske akreditacijske agencije akreditirani za analizu tla. Oni pak koji kupuju kompost i apliciraju ga na svoje poljoprivredne površine trebaju ga koristiti prema načelima dobre poljoprivredne prakse u skladu s potrebama biljaka koje uzgajaju i sastava tla, klimatskih uvjeta područja te uvjeta sjetve i sadnje.

Dakle, gospodarski subjekti koji kompost proizvode od ostataka iz poljoprivrede ili šumarstva nemaju posebne zakonske prepreke za bavljenje tom djelatnošću, osim što, kako je prethodno navedeno njihov kompost mora zadovoljiti odredbe koje se tiču sadržaja  onečišćujućih tvari.  Međutim, ukoliko se za kompost koriste i materijali koji imaju status otpada, stvar je puno kompliciranija, jer tu na snagu stupaju propisi iz područja gospodarenja otpadom, što će biti sadržaj drugog dijela ovog posta.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment