Program LIFE objavio je natječaj za prijavu LIFE projektnih prijedloga za 2017. godinu. LIFE program je financijski instrument EU usmjeren na inovativne projekte iz područja okoliša i klimatskih  aktivnosti. Iz LIFE programa bespovratnim sredstvima sufinanciraju se: pilot projekti, demonstracijski projekti, projekti najbolje prakse. Stopa sufinanciranja za teme: Okoliš i učinkovitost resursa te Upravljanje okolišem i informiranje je 60% prihvatljivih troškova. U ovogodišnjem natječaju, Europska komisija posebno potiče prijavu „close to market“ projekata koji pronalaze uspješna rješenja na okolišna i klimatska pitanja, a ujedno doprinose razvoju kružnog gospodarstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) je nacionalna kontakt točka za LIFE program u Hrvatskoj čija uloga obuhvaća pružanje informacija o LIFE programu, općim uvjetima, uvjetima natječaja i mogućnosti prijave. Također, MZOE ima ulogu pružatelja pomoći prijaviteljima u vidu savjetovanja o prikladnosti projektnih ideja za Program LIFE. Kontakt: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/

Na LIFE natječaj mogu se prijaviti sva pravna tijela. Rokovi za predaju projektnih prijedloga za temu Okoliš i učinkovitost resursa je 12. rujan 2017. , a za područje Upravljanje okolišem i informiranje 14. rujan 2017. godine. Više o natječaju: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/april/index.htm#call201

Show CommentsClose Comments

Leave a comment