stakleni otpadNa web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljen je članak o posjeti ministra Dobrovića tvornici Vetropack Straža koja se bavi proizvodnjom staklene ambalaže, pri čemu kao sirovinu koristi otpadno ambalažno staklo http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/ministar-dobrovic-vetropack-straza-je-primjer-kako-u-praksi-funkcionira-kruzno-gospodarstvo.html Prema navodima iz članka Vetropack Straža i dalje uvozi određenu količinu otpadnog stakla jer joj količina prikupljenog staklenog otpadnog krša u RH ne zadovoljava potrebe za sirovinom. Zanimljiva je to informacija jer znamo da se u Hrvatskoj na odlagališta i dalje bacaju velike količine staklene ambalaže. A na koji se uopće način prikuplja staklena ambalaža u RH? Jedan dio ambalaže pokriven je povratnom naknadom od 0,50 kn. Riječ je o staklenoj ambalaži od pića te se veći dio ove ambalaže vrati u sustav reciklaže budući su potrošači stimulirani naknadom od 0,50 kn /boci vraćati praznu ambalažu nazad u trgovine. Ostala staklena ambalaža prikuplja se putem zelenih spremnika u okviru eko-otoka i u reciklažnim dvorištima. Međutim, riječ je o volonterskom principu i nema umanjenja naknade za odvoz smeća ako građani odvajaju svoj otpad te vrlo mali broj građana na ovaj način odvaja i odlaže staklenu ambalažu. Dakle, komunalna poduzeća bi morala pružiti uslugu odvajanja otpada od vrata do vrata kako bi  građani staklenu ambalažu mogli odvojiti u posebnu (zelenu) vreću, i pri tome imati manju cijenu odvoza kućnog smeća. Ovaj sustav se može sufinancirati iz naknade gospodarenja otpadom koju proizvođači koji svoje proizvode pakiraju u staklenu ambalažu plaćaju Fondu za zaštitu okoliša. Primjerice, proizvođač kiselih krastavaca koji te iste krastavce stavlja na tržište u staklenki već uplaćuje Fondu naknadu od 150,00 kn/toni za svu staklenu ambalažu koju stavlja na tržište. Iz tako prikupljeno novca Fond bi trebao komunalnim poduzećima sufinancirati troškove odvojenog prikupljanja staklene ambalaže po kućanstvima. Drugi način je da se uvede povratna naknadu za svu staklenu ambalažu, a ne samo ambalažu od pića.  Tada bi građani bili stimulirani staklenke od hrane i ostalih proizvoda vraćati u trgovine.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment