Vlada RH donijela je dugo očekivani Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. god. Plan je objavljen u Narodnim novinama br. 3/17. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_120.html, engleska verzija: http://www.mzoip.hr/doc/management_plan_of_the_republic_of_croatia_for_the_period_2017-2022.pdf
Nakon što je Plan donesen Hrvatska će moći povlačiti sredstva iz EU fondova za projekte gospodarenja otpadom, što je dobro. Međutim, važnost Plana, osim spomenute mogućnosti dobivanja sredstava, se uglavnom precjenjuje. Hrvatska je i prije ovog imala na snazi Plan gospodarenja otpadom koji je važio za razdoblje 2007. do 2015. godine, no ništa se spektakularno nije dogodilo. Ovim prethodnim planom bila je primjerice predviđena izgradnja 13 centara za gospodarenje otpadom do 2012. godine, a do danas su izgrađena samo dva, Kaštijun i Marišćina, koji su još u probnom radu. Dakle, ovakvi planovi su samo popis lijepih želja. Koliko od toga će se stvarno realizirati je upitno. A razlog je jednostavan. Za (ne)realizaciju državnih i lokalnih planova nitko nije odgovoran.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment